MIT 1

Zaburzenia odżywiania dotyczą w przeważającej mierze problemów jedzenia.

FAKT

Problem z jedzeniem to tylko zewnętrzny przejaw licznych trudności i problemów natury osobowościowej, tego jak ktoś myśli, czuje i radzi sobie z codziennymi trudnościami, ze stresem.

MIT 2

Zaburzenia odżywiania dotykają wyłącznie płeć żeńską (dziewczęta , kobiety)

FAKT 2

Zaburzenia odżywiania dotykają w większej mierze kobiety, ale liczba chorujących mężczyzn stale się zwiększa.

MIT 3

Zaburzenia odżywiania dotykają tylko osoby w okresie dojrzewania

FAKT  3

Grupę najbardziej zagrożoną stanowią adolescenci, jednak zaburzenia odżywiania mogą dotknąć każdą osobę niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, klasy społecznej czy kultury.

MIT 4

Upublicznianie i ujawnianie przez media (prasa , TV, radio) informacji na temat różnorodnych diet może prowadzić do choroby.

FAKT  4

Wpływ mediów i wzorców konsumpcji to jeden z czynników, które może przyczynić się do pojawienia się zaburzeń, chodzi tu jednak o osoby podatne osobowościowo i emocjonalnie.

MIT 5

Osoba cierpiąca na zaburzenia odżywiania ma trudności z wypełnianiem społecznych funkcji i obowiązków, co powoduje, iż znajduje się na marginesie społecznych działań.

FAKT  5

Aktywność osób z zaburzeniami odżywiania może być redukowana przez hospitalizację oraz nasilające się objawy, jednak większość osób z zaburzeniami odżywiania jest aktywna podczas trwania choroby i leczenia.

MIT 6

Osoba, która je mięso i słodycze, nie ma zaburzeń odżywiania.

FAKT  6

Obok jakości potraw należy zwrócić uwagę przede wszystkim na stosunek jedzenia i poszczególnych potraw. Często ważniejsza jest nie sama jakość, lecz ilość, sposób przygotowywania, spożywania, zachowania bezpośrednio po spożyciu. Przykładowo osoba cierpiąca na anoreksje może zjeść trzy posiłki dziennie oraz przekąski, ale w tak ograniczonych ilościach, że doprowadza organizm do wychudzenia i wyniszczenia.

MIT 7

Nasilenie i zaawansowanie objawów decyduje o przebiegu choroby i procesie zdrowienia.

FAKT  7

Siła objawów nie przekłada się bezpośrednio na długość  leczenia i rokowania końcowe. Najważniejsza jest motywacja chorego, odpowiednie wsparcie z zewnątrz oraz podjęcie terapii w możliwie najkrótszym czasie od wystąpienia objawów.

MIT 8

Rodzice, najbliżsi są w dużej mierze odpowiedzialni za chorobę.

 

FAKT  8

Rodzice nie są wprost odpowiedzialni za chorobę dziecka, ale ich – często nieświadome zachowanie może przyczynić sięw jakichś aspektach do jej powstania.

MIT 9

Zaburzenia jedzenia są dziedziczone.

 

FAKT  9

Nie stwierdzono naukowo, jakoby zaburzenia odżywiania były dziedziczone. Wskazuje się natomiast na konstelacje cech osobowościowych, pewien typ emocjonalności i wrażliwości rodziców, która sprzyja pojawianiu się zaburzeń u dzieci.

MIT 10

Osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej wagi u osób z zaburzeniami odżywiania, np anoreksją, oznacza wyzdrowienie

 

FAKT  10

Pozytywne i utrzymujące się zmiany w zakresie wagi i zachowań jedzeniowych stanowią o wyzdrowieniu częściowo. Istotna jest równoczesna zmiana na poziomie myśli, przekonań i emocji. Dopiero połączenie tych czynników decyduje o pełnym wyzdrowieniu.

MIT 11

Z zaburzeniami odżywiania można poradzić sobie samemu.

 

FAKT  11

Specyfika radzenia sobie zależy od stopnia zaawansowania choroby, w tym nasilenia objawów, długości trwania oraz motywacji do zmiany. Najczęściej zdarza się jednak, iż kolejne postanowienia zmiany kończą się fiaskiem, a problem utrwala się i nasila. Wtedy niezbędna jest pomoc psychologa.

MIT 12

Osoba dotknięta zaburzeniami odżywiania boryka się z nimi do końca życia, tak jak alkoholik z problemami alkoholowymi.

 

FAKT  12

Chory nie jest niewolnikiem swojej choroby, a wyjście z niej zależy od siły i motywacji do wyzdrowienia oraz wsparcia najbliższych.

MIT 13

Osoba z zaburzeniami jedzenia nie może być normalnie traktowana.

 

FAKT  13

Jest zrozumiałe, że bliscy chorej osoby doświadczają zróżnicowanych emocji – strachu, wstydu, poczucia winy, współczucia, często też zachowują problem w tajemnicy. Jednak właśnie rodzina może zasadniczo obalać fałszywe przekonania i stereotypy.