fm18

5-Fala milimetrowa FM-18

5,390.00

Fala milimetrowa FM-18 Urządzenie do nieinwazyjnej terapii

Pełna polska instrukcja, Dostawa z Polski, Serwis Gwarancja Polska

Wystawiamy FV i pisemną gwarancje.

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem producenta urządzeń.

Urządzenia posiadają Certyfikaty oraz zezwolenia używania ich w UE,

Urządzenie przeznaczone dla diagnostów, lekarzy, naturoterapeutów, dietetyków, osób zainteresowanych swoim zdrowiem w celu przeprowadzania nieinwazyjnych  skutecznych terapii.

UWAGA : 

Chcesz się więcej dowiedzieć ? Zamówić szkolenie? Napisz : kontakt@twojcel.eu lub zadzwoń 501 299 661

 Sprzęt nowy , z pełną gwarancją , dostawa z uwagi na duży popyt – od 1 dnia do max 14 w zależności od stanów magazynowych. Zadzwoń wcześniej jeśli zależy na czasie.
– Dostawa z Polski, gwarancja polska 12 m-cy, certyfikaty.

 

Opis produktu

Fala milimetrowa

Urządzenie do terapii model FM-18

Nasz generator milimetrowych fal elektromagnetycznych pozwala na korzystanie z tej technologii w sposób prosty, wygodny, łatwy do stosowania. Urządzenie, którego działanie opiera się na wiedzy z zakresu fizyki fal zapewnia stabilne źródło emisji bezpiecznych fal o odpowiedniej długości, właściwym natężeniu i stanowi bezpieczną gwarancję, że stymulujesz komórki własnego ciała falami o właściwych parametrach, nie wywołującymi żadnych efektów termicznych w postaci nadmiernego rozgrzewania tkanek. Odpowiedni efekt terapeutyczny można osiągnąć wyłącznie przy zachowaniu właściwych i stabilnych parametrach fal przyłożonych do właściwych miejsc na ciele człowieka, gdyż tylko to pozwala na odpowiednią stymulację tkanek, która ma pobudzać ich kanały komunikacji biochemicznej i fizycznej, i pozwala na przeprowadzenie leczenia wielu ważnych chorób. Odbywa się to poprzez wprawianie w rezonans strategicznych punktów w komórkach tkanek, pobudzanie przepływu krwi, ochronnego działania na szpik kostny, pobudzania mikrocyrkulacji w naczyniach włosowatych, zwiększanie odporności komórek na emisję fal elektromagnetycznych wraz ze zdolnością do skutecznej obrony przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi.

Terapia  falami milimetrowymi pozwala przywrócić równowagę w przebiegu choroby, może być z dużą skutecznością stosowana jako terapia uzupełniająca, redukować objawy chorób towarzyszących oraz zapobiegać występowaniu przykrych efektów ubocznych przy chemio i radioterapii oraz operacjach chirurgicznych. Terapia falami pozwala więc na uzyskanie efektu synergii wszystkich już stosowanych środków medycznych i wzmoże ich działanie zarówno wspólnie, jak i każdej z osobna. Pozwala to podwoić skuteczność przy jednoczesnej redukcji, często inwazyjnych metod terapeutycznych.

Właściwości fal milimetrowych

– bez bólu, bez infekcji, bez leków

– bezpieczne, bez promieniowania, bez uszkodzeń serca, bez efektów ubocznych, bez leków i chemii

– możliwość regulacji do różnych zastosowań

– Wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego oraz poprawia odporność na choroby

– Poprawa stanu zdrowia jest stabilna i długofalowa, zapobieganie nawrotom choroby

– do użytku zarówno medycznego, jak i domowego

Generator fal milimetrowych FM-18 do użytku terapeutycznego.

Czym są fale elektromagnetyczne?

Jest to rodzaj uporządkowanego przepływu energii elektromagnetycznej w postaci fal, które znajdują się  dziś w każdym otoczeniu, w którym żyjemy. Nie tylko produkty cywilizacji ludzkiej, ale również komórki ciała ludzkiego i innych żyjących organizmów wykazują dużą zależność w sprawności działania do odpowiedniego zakresu fal elektromagnetycznych. Wiele kluczowych dla życia mikro- i makroelementów, takich jak magnez, wapń, sód, potas, chlor i inne, występują w żyjących organizmach w postaci jonów dodatnich lub ujemnych, a ich potencjał elektromagnetyczny jest kluczowy dla procesu inicjowania różnorodnych reakcji biochemicznych. Które z kolei stają się źródłem naturalnej emisji kolejnych fal elektromagnetycznych, uruchamiając tak różnorodne reakcje łańcuchowe.

Czym są fale milimetrowe?

Są falami z zakresu długości fali od 1 do 10mm, czemu odpowiada zakres częstotliwości od 30 do 300 GHZ. Są to fale o niewielkiej mocy, krótkiej długości fali o wysokiej częstotliwości i znajdują się w zakresie generującym energię właściwą dla światła widzialnego. Bywają też nazywane ekstremalnie krótkimi falami magnetycznymi.

Terapia falami milimetrowymi polega na pobudzaniu tkanek ciała poprzez przyłożenie źródła fal do odpowiednich organów lub gruczołów, a także w miejscach skupienia tkanki limfatycznej, celem podniesienia efektywności działania układu odpornościowego pacjenta.

Aplikacja fal milimetrowych

Terapia falą milimetrową – to rodzaj zielonej terapii – bezpiecznej, efektywnej oraz pozbawionej toksycznych efektów ubocznych. To wyjątkowa „teoria o rezonansie elektromagnetycznym zgodnej oscylacji” oraz „brak niekorzystnego efektu termicznego” przynosi oczywiste efekty zaobserwowane już na poziomie hodowli komórkowych, ale również większych organizmach badawczych, a w ostateczności także na ludziach. Terapia ta wzmacnia odporność i efektywność komórek wątrobowych, poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, wspomaga zdolności regeneracji tkanek, podnosi zdolność do redukcji różnorodnych stanów zapalnych oraz poprawia funkcjonowanie organizmów żywych poprzez wprawianie komórek ciała w rezonans o zgodnej oscylacji, co przynosi niecodziennie korzyści na poziomie biologicznym.

Terapia falami milimetrowymi

Efekt fizjologiczny tej terapii opiera się na właściwościach ze świata fizyki. Fale podczerwone oraz fale milimetrowe są do siebie sąsiednie na widmie fal elektromagnetycznych. Oba spektrum fal mają nie tylko właściwości typowe dla mikrofal, ale również posiadają dodatkowe właściwości.

Milimetrowy zakres długości fal to fale bardzo krótkie, o prostoliniowym przebiegu. Mogą ulegać odbiciu, refrakcji i absorpcji.

Energia kwantowa fal milimetrowych nie jest wystarczająca do dokonania jakichkolwiek zniszczeń na poziomie żadnych wiązań chemicznych; należą do promieniowanie o neutralnej jonizacji

Fale milimetrowe mogą być absorbowane przez tkanki o wysokiej zawartości wody, a stopień przenikalności fali jest niewysoki – zazwyczaj 70% energii fali przenika nie głębiej niż 30 mikrometrów w głąb tkanki, co oznacza że dociera niewiele dalej niż na głębokość skóry właściwej.

Makro-molekuły tkanek ludzkich (błony komórkowe, białka, DNA, RNA mają swoją naturalną częstotliwość, która ma działać jako bodziec do wewnętrznej organizacji komórki wobec choroby, a jej zmiana będzie prowadzić do występowania wielu różnych chorób i zaburzeń. Naturalna częstotliwość tych ważnych struktur znajduje się w zakresie fal milimetrowych, co oznacza że generowanie fal o takim zakresie może pobudzać do właściwego, naturalnego rezonansu komórek ciała. Pozwala przywrócić to komórkom ciała właściwą im, naturalną częstotliwość. Fala milimetrowa, to właściwie nic innego jak współczesna, nowoczesna igła do cyfrowej akupunktury. Większość chorób z powodzeniem leczonych przez klasyczną akupunkturę może być z sukcesem leczona również za pomocą terapii fali milimetrowej, a niektóre choroby oporne na klasyczną akupunkturę mogą okazać się możliwe do wyleczenia za pomocą terapii falą milimetrową.

Wraz z rozszerzaniem się naczyń krwionośnych następuje zwiększenie przepływu krwi, a wraz z tym wzrasta zapotrzebowanie odżywcze i metaboliczne tkanek. Poprawia to ich funkcjonowanie zdolności do regeneracji i samorzutnej organizacji celem przyspieszenia wydalania niekorzystnych związków i metabolitów. Pozwala to również na zwiększenie produkcji substancji przeciw-zapalnych, zmniejszając obrzęk i ból. To wszystko razem pozwala obniżyć naturalnie pobudliwość tkanki, zwiększyć ich zdolności do szybszej regeneracji oraz pobudzić produkcję komórek odpornościowych w szpiku kostnym, zmniejszyć wielkość nowotworu i zakres jego występowania, co pozwala nie tylko leczyć nowotwór ale i redukować przykre efekty uboczne po chemio- i radioterapii.

Z punktu widzenia starożytnej, chińskiej wiedzy nauki o meridianach medyczne właściwości fal milimetrowych mają zdolności do rozpraszania negatywnych skupisk zatrzymanej energii. Poprzez meridiany pobudzamy zdolności biochemiczne krwi, aby wspomóc naturalną energię organizmu do walki z niekorzystnymi czynnikami, aby osiągnąć równowagę stanu yin i yang. Osiągnięcie tego stanu pozwala na osiągnięcie naturalnego stanu zdrowia i odporności na niekorzystne oddziaływania.

Skuteczność: Fale milimetrowe są sprawdzonymi inhibitorami komórek nowotworowych, zatrzymują rozprzestrzenianie się guza i wywołują ulgę w bólu.

Oddziaływanie na właściwości biofizykochemiczne krwi pozwala na pobudzenie metabolizmu tkanek organizmu i pomaga w walce ze stanami zapalnymi, niweluje obrzęki i koi ból.